Regulamin - Mind Active Speed Up - suplement diety
Instagram - logo

Regulamin

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Jeżeli zamawiasz u nas "na firmę" wówczas przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Tobą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do nas.

Mamy prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Ciebie sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

Z chwilą wydania przez nas produktu przewoźnikowi przechodzą na Ciebie korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Tobie oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Jesteś obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach kureirskich. Jeżeli stwierdzisz, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, musisz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Nasza odpowiedzialność bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty stu złotych. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Ciebie tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy nami zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

Kontakt

Zadzwoń: 691 705 798
Zadzwoń: 508 997 351

Napisz: sklep@mindactive.pl

pn - pt: 8:00 - 16:00, sb: 9:00 - 13:00

Podmiot odpowiedzialny:
Prestige Nutrition Sp. z o.o.

Facebook